WAT IS EEN TERUGSLAGKLEP?

Terugslagkleppen komen in bijna elke industriële toepassing voor als terugslag- of eenrichtingskleppen. Terugslagkleppen vervullen een vitale functie om terugstromen te voorkomen en efficiënte operaties te garanderen. Omgekeerde stroming kan bijvoorbeeld leiden tot waterslag. Dit fenomeen kan leiden tot herhaalde extreme drukstoten in aangesloten leidingen, kleppen en pompen die het systeem en zijn leidingen fataal kunnen beschadigen of scheuren. Zelfs als een storing niet onmiddellijk optreedt, kan de herhaalde impact van waterslag vermoeidheid bevorderen die uiteindelijk ook kan leiden tot een verlies van systeemintegriteit.  

Er zijn verschillende rubberen terugslagkleppen mogelijk die terugstroombeveiliging bieden tegen:

  • Rioolslib
  • Hemelwater afvoer
  • Water afvoer naar een rivier of zee
  • Landerosie
  • Stilstaand water
  • Zout en zoetwater water(opvang)bassins
  • Potentieel gecontamineerd water
  • Talloze andere toepassingen.

Design & creatie: Worldwebdesign