TESTS & TRIALS

Ons technisch centrum biedt de perfecte omgeving voor elk
soort bulkhandlingsysteem. We zorgen voor kosteneffectieve, praktische proeven
en producttesten voor snelle en flexibele procesoplossingen.

Wij bieden tests aan voor:

• Lossen

• Vulling

• Conveying

• Breken / Malen

• Zeven

• Doseren / Wegen

• Containment toepassingen

• CIP/WIP-reiniging incl. Riboflavine-tests

 

Onze leveringsomvang voor trials:

• Testvoorbereiding voor een vlotte en tijdbesparende afhandeling van de klanttaak

• Testopstelling inclusief mechanische aanpassingen

• Materiaalbehandeling

• Zendingafhandeling

• Energiekostenadvies

• Proef/Test realisatie

• Systeemreiniging (bij normale vervuiling)

• Opstellen van een gedetailleerd testrapport

• Opslagkosten

 

Probeer het eens en kom meer te weten over de ergonomie en bediening van onze systemen door een bezoek te brengen aan onze showroom!

Naast een puur mechanische installatie richten de meeste van onze klanten zich op een vooraf bepaald kwalificatieproces voor de toegepaste systemen. In het algemeen bestaat dit proces uit verschillende fasen en acceptatie- en certificeringsprocedures. Naast de DQ (Design Qualification) inclusief het vrijgeven van goedkeuringstekeningen, zijn de FAT (Factory
Acceptance Test) of SAT (Site Acceptance Test) veelvoorkomende elementen van een kwalificatieproces. Een ander onderdeel kan de IQ (Installation Qualification) of een prestatietest zijn om de respectieve procesparameters te bepalen. De gedetailleerde inrichting van het kwalificatieproces werken we graag samen met u uit.

 

Indien nodig voeren wij een Mock-Up uit om tot een passend en individueel advies te komen. Dat betekent dat we de systemen voorbouwen door een flexibele houtconstructie op te zetten. Ook als het om FAT’s gaat, werken we in eerste instantie met houten frameconstructies voordat het gaat om het definitieve acceptatieproces bij onze klanten.

 

FAT – Fabrieksacceptatietest

FAT (Factory Acceptance Test) voor een nieuw systeem is een optioneel onderdeel van ons kwalificatieproces. Door dit proces te doorlopen, kunt u er zeker van zijn dat de investeringen voor uw oplossingen exact overeenkomen met uw voorkeuren en aan uw verwachtingen voldoen.

Afhankelijk van de vooraf gemaakte afspraken en contracten kan een FAT uitgevoerd worden met of zonder functionaliteitstest. De acceptatie van uw systemen zal daarom worden uitgevoerd volgens de exact gedefinieerde acceptatiecriteria.

Tijdens een acceptatie met functionaliteitstest wordt een volledige controle van alle basisfuncties van de elektrische en mechanische systemen uitgevoerd. Uitgangspunt van elke vorm van testen is de inhoud van het specificatieblad en indien nodig nadere afspraken die tijdens de contractsluiting en/of aanpassingen van de HECHT-systemen worden vastgelegd.
Normaal gesproken draaien we een FAT zonder producten.

 

Een FAT van een nieuwe machine vindt plaats bij onze leveranciers en fabrikanten. Elke stap van de officiële fabrieksacceptatietest wordt gedocumenteerd in een schriftelijk
acceptatierapport, dat uiteindelijk door de klant samen met ons team wordt ondertekend. Nu heeft de klant weer de mogelijkheid om kleine aanpassingen met ons personeel te bespreken en alle wijzigingen uit te voeren vóór de definitieve verzending.

 

Na een succesvolle acceptatie worden onze systemen en machines per definitie gereed gemaakt voor levering.

 

SAT – Site-acceptatietest

De SAT (Site Acceptance Test) van een nieuw systeem is een optioneel onderdeel van ons kwalificatieproces. In de eerste plaats is de SAT een onderdeel van het IQ-proces.

 

Naast het gedocumenteerde bewijs van de professionele mechanische en elektrische montage, zal de functionaliteit van het systeem worden beoordeeld en wordt ook geprotocolleerd. Verder kan er speciale I/O- of softwarevalidatie worden uitgevoerd. Na een succesvolle SAT kan een eerste testrun met het product of een testproduct worden uitgevoerd. Alleen dan is het mogelijk om een effectieve run uit te voeren met de werkelijke productieparameters in combinatie met het respectievelijke recept.


Design & creatie: Worldwebdesign